Bostadsrättspriserna stod still och villapriserna minskade med en procent i Sverige i december.
Det visar den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik.

De konstaterar att december brukar präglas av stillastående priser, vilket alltså gäller bostadsrätter i alla områden utom centrala Stockholm, där de gick upp med två procent.

– Inte sedan 2016 har vi sett en så pass hög nivå på decembersiffrorna. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan plus sex procent, som vi ser i Storgöteborg och Storstockholm, och plus elva procent i centrala Stockholm, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik, i en kommentar.

Villapriserna å sin sida gick marginellt ned utom i Storstockholm där de stod stilla. Där pendlar årsuppgången mellan tolv och tretton procent.

2021 fortsatte som helhet i 2020:s spår men med ett ännu större antal sålda bostäder.

– Under året såldes 132 000 bostadsrätter, vilket är 11 000 fler än förra året. Även villaförsäljningarna nådde en ny toppnotering med 59 000 sålda, vilket var drygt 2000 fler än förra året. De tre sista månaderna av 2021 gick dock antalet sålda bostäder ned något i jämförelse med 2020 och även priserna hade en vikande trend, säger Hans Flink.

Mäklarsamfundet noterar att villorna legat i täten för prisutvecklingen hela året men att december bjöd på en ökning på den dyraste marknaden i landet – Stockholm.

– Enligt vår senaste enkät tror en stor majoritet av Mäklarsamfundets medlemmar att både villa och bostadsrättspriserna bli oförändrade när vi summerar första kvartalet, säger Björn Wellhagen, vd.

På Svensk Fastighetsförmedling görs bedömningen att nya restriktioner och rekommendationer om hemarbete driver fortsatt intresse för hus och större bostadsrätter.

– Pandemins fjärde våg är här och vi ser återigen att hemmet ökar i betydelse. Priserna har nu stabiliserats på en ny platå och det som främst kommer att påverka utvecklingen är den underliggande stora efterfrågan på bostäder; nya arbetssätt och resmönster; ränteutvecklingen och valet, säger Erik Wikander, vice vd, i ett uttalande.

Svensk Mäklarstatistik visar dessutom att fritidshuspriserna har gått upp med 20 procent under året och nu ligger på ett snitt om nästan 2,4 miljoner kronor.

KÄLLA: Svensk Mäklarstatistik