Både andelen mäklare och andelen köpare som tror på högre bostadspriser det närmaste kvartalet ökade i Boneos senaste undersökning.

Det handlar visserligen om en ganska marginell uppgång där Mäklarkollen och Köparkollen visade en uppgång på två respektive en procentenheter till 26 respektive 29 procent.

Det är dock fler köpare än mäklare som tror att priserna istället kommer att sjunka – 21 procent jämfört med mäklarnas 12 och där har åsikterna vandrat åt olika håll.

– Trenden med förväntan på högre bostadspriser fortsätter både hos mäklare och köpare på Boneo, och är även något som jag tror avspeglar sig i antalet publicerade annonser. Vi har nu nästan lika många annonser för kommande bostäder som för till salu, vilket indikerar att det fortfarande är många som förbereder sig för att sälja för rätt pris, säger vd Fredrik Engdahl i en kommentar.

KÄLLA: Boneo
KÄLLA: Boneo

Undersökningen visar också att sex av tio planerar att köpa bostad det närmaste halvåret.

– Köpbenägenheten hos våra besökare fortsätter att vara hög, vi kan inte se något som tyder på minskad aktivitet på bostadsmarknaden i början på nya året. Vi kan nog räkna med fortsatt många bostadsaffärer och stabil prisutveckling, även om inte fortsatt ökade priser, säger Fredrik Engdahl.