Två av tre, 66 procent, av bostadsägare tror att priserna fortsätter att stiga det kommande året. Det visar SBAB/Boolis prisförväntningsindikator.

Nästan hälften tror att de kommer att öka med upp till fem procent – och en av fem med mer än så. Anledningen sägs vara tron på en hög efterfrågan.

Bara fem procent av de tillfrågade tror att priserna sjunker. Ännu färre tror att de sjunker på tre års sikt, fyra procent.

– Det är uppenbart att bostadsägarna inte har skrämts av den höstavmattning vi nu ändå sett på bostadsmarknaden. Majoriteten av bostadsägarna delar vår syn att priserna fortsätter upp nästa år. Däremot är de betydligt mer optimistiska än vi vällande prisutvecklingen på tre års sikt. Vår bedömning är att bostadspriserna i slutet av 2024 ligger fem procent under nuvarande nivåer till följd av stigande bostadsräntor, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i en kommentar.

SBAB jämför sina siffror, som frågar bostadsägare, med Erik Olsson siffror, vilka kommer från gruppen som går på visningar, och konstaterar att de som redan äger sin bostad är betydligt mer optimistiska.

KÄLLA: SBAB/Booli