Tre olika mäklare varnas efter att ha förmedlat lägenheter i de bostadsrättsföreningar de själva varit medlemmar i.
Det betraktas enligt Fastighetsmäklarinspektionen som förtroenderubbande verksamhet, då en medlem bedöms ha intresse i sin förening oavsett eventuella uppdrag.

I det första fallet menar en anmälare att mäklaren flera gånger förmedlat lägenheter i sin egen förening vilket borde strida mot kravet på opartiskhet. Mäklaren å sin sida säger att just den föreningen är enorm med 750 lägenheter och står för en ovanligt stor del av alla förmedlade bostadsrätter i kommunen, så hans påverkan bör anses obefintlig. Eftersom han flyttat till föreningen innan han blev mäklare bör det inte kunna krävas att han ska flytta för att kunna göra affärer i en av kommunens populäraste föreningar.

FMI håller dock inte med utan hänvisar till en dom i Regeringsrätten där det inte ansågs ”vara förenligt med god fastighetsmäklarsed att en mäklare förmedlat en lägenhet i bostadsrättsföreningen där han själv var medlem” och att vare sig storlek på eller eventuell aktivitet i nämnda förening påverkar bedömningen. Mäklaren varnas.

I det andra fallet hade mäklaren skrivit på ett överlåtelseavtal för sin egen lägenhet och trott att han därpå kunnat sälja i föreningen även om han inte flyttade förrän ett halvår senare. FMI konstaterar dock att han vid förmedlingen fortfarande var medlem och delar ut en varning.

Den tredje mäklaren hade i uppdrag att förmedla nyproducerade bostadsrätter, och köpte i samband med detta själv en lägenhet i föreningen genom ett förhandsavtal. Detta undertecknades närmare två år innan han samma dag som förmedlingsuppdraget upphörde blev medlem.

Mäklaren själv säger att lägenheten var tänkt som en gåva till hans mor, men då hon inte ville bo där sålde han lägenheten till en privatperson och gick med 290 000 kronor i vinst. Han menar att han kunde ha tagit ännu mer men att han lovat köparen ”ett bra pris”, och att han är en högprofilerad mäklare och politiker i sin kommun som inte skulle ”riskera vare sig sitt personliga eller företagets rykte för den lilla avans som uppstod”.

FMI bedömer att han förvärvat en bostadsrätt han haft i uppdrag att förmedla och därmed handlat i strid med förbudet mot självinträde samt förtroenderubbande verksamhet. Mäklaren varnas.