Fråga: Får en privatperson köpa en jordbruksfastighet, även om denna inte tänkt bedriva näringsverksamhet på fastigheten?

Jennifer Svensson. BILD: André Nordblom

Studenten: Jennifer Svensson föddes 1999 i Skövde men bor i Karlstad. Där går hon tredje och sista året på fastighetsekonomprogrammet vid Karlstad Universitet.

”Jag har sedan länge varit intresserad av mäklaryrket. När jag hittade denna utbildning som dels gav möjligheten att bli fastighetsmäklare men också en bred ekonomisk kompetens kändes den som ett självklart val. Min fråga är: Får en privatperson köpa en jordbruksfastighet, även om denna inte tänkt bedriva näringsverksamhet på fastigheten?”

Mats Fröjdenstam

Experten: En privatperson eller en så kallad fysisk person är i regel den som får köpa en jord- eller skogsfastighet, även kallad lantbruksfastighet.

Juridiska personer, exempelvis aktiebolag, får som regel inte köpa lantbruksfastigheter, men undantag finns. I vissa områden, exempelvis inom så kallade glesbygdsområden eller omarronderingsområden, kan dock även fysiska personer behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen (eller hos Jordbruksverket i vissa fall) i det län fastigheten är belägen.

När en fysisk person köpt en lantbruksfastighet så blir han eller hon per automatik enskild näringsidkare. Det innebär i praktiken att han eller hon ska deklarera NE-bilagan i samband med sin deklaration. Förväntas intäkter eller kostnader uppstå på grund av ägandet av lantbruksfastigheten så ska ägaren även momsregistrera sig. All försäljning och köp av momspliktiga varor eller tjänster ska deklareras i en momsdeklaration. Det redovisas vanligtvis en gång om året i samband med inlämnandet av deklarationen och NE-bilagan. Är tanken att ägaren ska fakturera andra behövs även registrering av F/FA-skatt.

– Mats Fröjdenstam, utbildad skogsmästare och registrerad fastighetsmäklare på Areal

Ta hjälp av våra kunniga experter
Vi fångar särskilt upp frågor och funderingar från blivande mäklare. Redaktionen letar svar bland personer med spetskunskap verksamma i olika delar av branschen. Mejla dina frågor till experterna@maklarvarlden.se