Blott en av tio anser sig någon gång ha brutit mot bostadsrättsföreningens ordningsregler, och lika många vet inte om de gjort det.
Det visar en undersökning från SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum.

Men regelbrytare finns det, och det de flesta gör är att spela hög musik och misslyckas med sopsorteringen. Det är främst den yngsta målgruppen som gör detta, eller möjligen den grupp som är mest villig att erkänna det.

– Det är positivt att majoriteten uppger att de inte har brutit mot några regler då det också visar på att föreningarna prioriterar detta i sitt arbete. Däremot är det problematiskt att runt 20 procent av Sveriges bostadsrättsinnehavare uppger att de har eller inte vet om de har brutit mot reglerna. Det är därför viktigt att styrelsen fortsätter att arbeta aktivt med detta, säger Therese af Jochnich, head of legal på SBC.

KÄLLA: SBC

Etta och tvåa är alltså att spela musik efter tillåten tid, och att slänga grovsopor bland det vanliga skräpet – var tredje säger att de någon gång gjort detta. 27 procent förvarar personliga prylar i gemensamma utrymmen och nästan var femte har använt tvättstugan efter utsatt tid.

– Det är inte en så stor överraskning kring vilka ordningsregler som är vanligast att bryta, även om det självklart är problematiskt, säger Therese af Jochnich.

KÄLLA: SBC