BILD: Patrik Svedberg

I fredags meddelade Högsta Domstolen att en gåva i andra led inte omfattas av hembudsskyldighet, och ändrar därmed tidigare både tings- och hovrättsdomar.

Det handlar om tre döttrar som fått ett hus i gåva av en förälder, med en hembudsklausul – det vill säga att om en av dem vill sälja ska erbjudandet först gå till de andra två.

En av döttrarna gav dock i sin tur vidare gåvan till sin egen dotter och då utan hembudsklausul.

Rätten hade alltså att reda ut huruvida den tidigare klausulen ändå gäller, och kom fram till att den inte gör det – om än med två av fem justitieråd som skiljaktiga.

”Högsta domstolen konstaterar att det inte finns något entydigt stöd för att en sådan förfogandeinskränkning har verkan vid gåva samt att den principiella utgångspunkten är att avtalade förfogandeinskränkningar enbart binder parterna. Domstolen förklarar nu att dottern inte är bunden av hembudsskyldigheten i det ursprungliga gåvobrevet”, skriver de i domen som nu är prejudikat för framtida fall.

Därmed får de förlorande parterna också betala den vinnande partens rättegångskostnader.

Läs hela domen här.