Mäklarvärldens experter svarar på läsarnas frågor – mejla din fråga till experterna@maklarvarlden.se.

”Hur ser trenden om att leva och bo på landsbygden ut?”

Jag skulle säga att känslan är att det aldrig under de senaste decennierna varit så positivt för landsbygdsområden och orter utanför storstadsområdena som nu. Intresset har verkligen tagit fart, både innan pandemin men det har förstärkts ytterligare under den.

Drömmen om det egna huset med trädgård finns redan sen innan. En undersökning som Landshypotek gjort visar att 72 procent av de tillfrågade landsbygdsborna känner att de redan idag bor som de drömmer om, medan endast 45 procent av de tillfrågade storstadsborna svarar samma sak. Drygt var fjärde svensk vill flytta till landet visar en Novusundersökning som Svensk Adressändring beställt. Det som nu sker är att fler gör slag i saken. Fler fastigheter kommer ut på marknaden, priserna stiger i hela Sverige och framför allt i landsbygdsområden. Både Stockholm och Umeå tappar i flyttnetto.

Detta är inte bara en Sverigetrend utan en global trend. I Market reports skriver man om rekord i antal köp av fastigheter utanför London och intresset för mark i rurala områden i USA har markant ökat.

Vi ser också ett ökat intresse för så kallade ”ödehus” där man tar hand om en fastighet som stått under en längre tid men nu renoveras och får nytt liv. Denna trend var på gång redan innan pandemin.

Jag tror det är en kombination av att man gärna vill ha ett eget hus, en tryggare miljö men också att den urbana normen håller på att krackelera. Idag kan du ha ett stort serviceutbud, distansarbete, tillgång till kultur och e-tjänster i hela Sverige genom digitaliseringen. Fördelarna med det staden kunde ge minskar och de värden som finns på landsbygderna ökar, exempelvis gemenskap, trygghet, stressfri miljö och närhet till natur. Jag tror att detta bara är början.

Terese Bengard. BILD: Hela Sverige lever

– Terese Bengard, verksamhetschef för riksorganisationen Hela Sverige ska leva, krönikör i tidningen Land och efterfrågad föreläsare. Hon släpper också balansrapporter i olika ämnen för att visa på fakta kring obalanser mellan stad och land.