Mäklarvärldens experter svarar på läsarnas frågor – mejla din fråga till experterna@maklarvarlden.se.

”Vad består Mäklarsamfundes utbildning för förmedling av jord- och skogsfastigheter av?”

Mäklarsamfundet har i över 25 år kunnat erbjuda våra fastighetsmäklare en grundutbildning i förmedling av jord- och skogsfastigheter. Den här utbildningen består i dag av tre delkurser om två heldagar vardera. Efter genomförd utbildning av alla tre delkurserna besitter fastighetsmäklaren en specialistkompetens för förmedling av jord- och skogsfastigheter. Detta innebär att mäklaren har fått en mycket bra insikt i vad det innebär att äga och förvalta en skogsfastighet, värdera en jordbruksfastighet samt hur man behandlar de allmänna lämplighetsvillkoren vid fastighetsbildning.

De olika utbildningsdelarna består av ”Skoglig grundkurs” där man får grundläggande kunskaper i att äga och förvalta skog med utgångspunkt om den gröna skogsbruksplanen. Delkursen ”Värdering och förmedling av gårdar” är mer praktiskt inriktad och här får mäklaren lära sig hur man värderar en gård och en genomgång av förmedlingsprocessen från intag till avslut. Den tredje och sista delen är ”Fastighetsbildning och arrende”. Här får mäklaren lära sig om avstyckningar, fastighetsreglering, samfälligheter och servitut. Här berörs även frågor kring arrende, jakträtter, upplåtelsetid, besittningsskydd, överlåtelserätt mm.

På grund av rådande pandemi har vi dessvärre inte möjlighet att genomföra dessa utbildningar i dagsläget då de kräver fysisk närvaro. Vi hoppas på att pandemin avtar inom kort och att vi återigen kan erbjuda våra fastighetsmäklare denna mycket uppskattade utbildning.

– Anna From, marknads- och utbildningschef på Mäklarsamfundet.