Nytagna lån exklusive amorteringar uppgick andra kvartalet i år till 94 miljarder kronor.
Det är nästan 30 miljarder mer än kvartalet innan och den absolut högsta nivån för ett enskilt kvartal någonsin, meddelar Statistiska Centralbyrån.

Andra kvartalet ligger traditionellt högst, men har de senaste tio åren i snitt legat på 63 miljarder.

Sammanlagt uppgick hushållens lån till 4856 miljarder kronor i slutet av andra kvartalet, främst från bank- och bostadsinstitut. Tillväxttakten på lån låg på 6,3 procent, det högsta på tre år.

Finansinspektionen är bekymrad, men det är inte Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Sett till den enorma prisuppgången på bostäder under pandemin är inte uppgången i hushållens bolåneskulder anmärkningsvärt stor. Inte heller sett till hur utvecklingen har sett ut om man blickar ända bak till 2006, säger han till Dagens Industri.