Efter dämpade semestermånader vände bostadspriserna upp på bred front i augusti. Samtliga regioner utom Storgöteborg såg stigande lägenhetspriser, och samtliga regioner utom Storstockholm och mellersta Sverige såg stigande villapriser.

Det visar SBAB:s och Boolis prisindex för månaden.

– Efter två sommarmånader med röda siffror i storstadsområdena ser vi nu att lägenhetspriserna vänt upp något, även om de fortfarande ligger kvar under de tidigare toppnoteringarna under året, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i en kommentar.

Villapriserna ökade mest i Stormalmö med 3,8 procent, medan de stod still i Storstockholm och sjönk med 0,6 i mellersta Sverige.

Robert Boije menar att det ska bli intressant att följa utvecklingen under hösten.

– Vi vet erfarenhetsmässigt att hösten brukar vara mer lugn på bostadsmarknadne, men osäkerheten är för närvarande stor. I ena vågskålen, som lutar mot stillastående prier i närtid eller kanske till och med fallande på lite sikt, ligger stigande långa boräntor framöver och en viss återgång till mer normala konsumtionsmönster. I den andra vågskålen ligger ökande optimism i kölvattnet av det succesivt förbättrade ekonomiska läget i stort i Sverige.

KÄLLA: SBAB/Booli