Fastighetsmäklarinspektionen har återkallat registreringen för en mäklare som trots att han misstänkte penningtvätt av kontanter från droghandel inte vidtog några åtgärder – eftersom han ”sket i vilket”.

En säljare anmälde mäklaren till FMI med hjälp av bland annat inspelade samtal, detta efter att den senare inte lyckats få köparen att betala den avtalade handpenningen för en lägenhet.

Utöver den diskussionen hörs flera komprometterande uttalanden i inspelningen.

– På ljudfilen säger mäklaren att han misstänker att pengarna för köpet kommer från brottslig verksamhet och att han borde reagera men helt enkelt struntar i det, säger David Johansson, chef för operativa enheten på FMI, i en kommentar.

Det handlar om en bostadsöverlåtelse som undertecknades av parterna i september 2019 där en handpenning på drygt 300 000 skulle betalas in senast inom nio dagar, lika mycket senast 1 december och resten av pengarna vid tillträdet. Inget av detta ägde rum, istället kom det in 30 000 kronor på mäklarens klientmedelskonto vilket var en summa som överhuvudtaget inte diskuterats.

I ett påföljande samtal mellan säljare, köpare och mäklare visade det sig att det i själva verket var ett företag som skulle köpa lägenheten – med kontanter.

När samtalet fortsatte enskilt mellan säljaren och mäklaren frågade den förre efter mäklarens kontroll av köparen, och fick svaret ”När det handlar om kontant betalning är det enda man kan kolla anställningsavtal och UC.”

Dialogen fortsatte vidare med att mäklaren erkände att han misstänkte brottslighet.

”Jag tror att de säljer droger och har en massa cash över […] men vet du vad? När deras pengar är på ett konto så spelar det ingen roll, gröna, gula, blåa eller var de kommer ifrån, jag skiter i vilket. Jag skulle säkert reagera som mäklare, men detta är din affär.”

Eftersom en sådan misstanke hos en mäklare bör komma till polisens kännedom och inte ignoreras, och eftersom felen varit medvetna, sparkas mäklaren i fråga ut från registret.

– Det är en ovanlig typ av bevisning, men av den framkom att det fanns flera omständigheter som utgjorde en skyldighet för mäklaren att vidta skärpta åtgärder, säger David Johansson.

Mäklarbranschen har i flera olika rapporter bedömts ha en betydande risk för penningtvätt, något som den nya fastighetsmäklarlagen bland annat är ämnad att åtgärda.

– Vi på FMI har också fått bättre möjligheter att granska penningtvätt genom tillsynen över mäklarföretag. Nu hoppas vi att hela branschen tar frågan på allvar.

Läs hela beslutet här.