Att anställa rätt medarbetare är helt avgörande för att ditt mäklarföretag ska kunna växa och bli framgångsrikt. Men att rekrytera på magkänslan räcker inte. Det är därför viktigt att på andra sätt ta reda på om kandidaten har rätt förutsättningar att bli en bra mäklare och en tillgång i ditt team.

För att bli en skicklig fastighetsmäklare krävs många ”rätta” personliga egenskaper men också att kandidaten uppfyller Fastighetsmäklarinspektionens teoretiska kunskapskrav för att kunna registreras som fastighetsmäklare. Det är ofta svårt att avgöra om din kandidat har vad som krävs för att klara en tuff högskoleutbildning. Men också om de uppfyller övriga krav och förväntningar som ställs på fastighetsmäklare av dig som arbetsgivare, era kunder och FMI. FEI:s screeningtjänst togs fram hösten 2020 för att hjälpa branschen med just detta.

– Vi delar branschens önskan om att förse mäklarföretag med kompetenta och kunniga fastighetsmäklare. Arbetsgivaren får genom vår screeningtjänst en möjlighet att avgöra hur troligt det är att det blir en bra rekrytering, innan kandidaten anställs och anmäls till fastighetsmäklarutbildningen, säger Jon Lindsmyr försäljningschef på FEI.

Sedan hösten 2020 har FEI:s screeningstjänst hjälpt många fastighetsmäklarföretag i sin rekryteringsprocess. Screeningtesterna ger svar på frågor som annars är svåra att ta reda på i en intervjusituation. Till exempel kandidatens förmåga till logiskt, analytiskt tänkande som vi människor använder för att förvärva ny kunskap, validera argument, lösa problem och göra upp handlingsplaner. Men också frågor om exempelvis kandidatens stresstålighet, struktur, kvalitetsmedvetenhet och förmåga och vilja att samarbeta med andra.

En undersökning utförd 2019 av Mäklarsamfundet, Högskolan Väst och FEI visar att mäklare som gått uppdragsutbildning trivs bättre och stannar längre i yrket än de som utbildats på annat sätt. Det är med andra ord långsiktigt smart att rekrytera personer till uppdragsutbildning, men endast så länge du först kvalitetssäkrar din kandidat.

Vad innebär screeningtjänsten?

Tjänsten ger dig som arbetsgivare ett kompletterande underlag i rekryteringen och består av sammanlagt tre tester.

Personlighetstestet visar på de positiva personliga egenskaper kandidaten besitter, det kognitiva testet visar på kandidatens potential att prestera i en specifik roll, t.ex. som studerande och det diagnostiska provet mäter deltagarens förkunskaper.

– I kombination ger testerna dig en mer heltäckande översikt av kandidaternas styrkor och svagheter i relation till uppdragsutbildningen men också i relation till kandidatens framtida roll som fastighetsmäklare. Oavsett kandidatens testresultat är det givetvis ditt beslut som arbetsgivare som avgör om du önskar anmäla denne till Fastighetsmäklare 120 hp. Men testerna ger dig ett bättre och bredare beslutsunderlag i rekryteringen. Dessutom ger det dig en möjlighet att ge kandidaten rätt förutsättningar för både studier och arbete utifrån dennes styrkor och svagheter, säger Jon Lindsmyr.

Vill du veta mer om FEI:s screeningtjänst? Läs mer på fei.se eller kontakta jon.lindsmyr@fei.se.