Man talar ogärna om skog och glöd i samma mening – men nu är skogsmarknaden glödhet.
Det rapporterar Ludvig & Co, en av Sveriges största skogsfastighetsmäklare.

Priserna på skogsmark har skenat i stora delar av Sverige det första halvåret i år, något som de trots en prognos om prisökningar i januari överraskats av.

– Vår prognos visade sig stämma väldigt väl. Men vi kunde ändå aldrig drömma om att prisutvecklingen skulle bli så otroligt stark som den blivit i stora delar av Sverige. Mätt i kronor har vi aldrig någonsin kunnat mäta en så här kraftig prisstegning sedan 1995 när vi startade våra mätningar, säger Markus Helin som är chefsmäklare på Ludvig & Co i en kommentar.

I södra Sverige har kubikmeterpriset för skog ökat med 16,6 procent till 830 kronor kubiken. Mätt i hektar motsvarar det en ökning om 10,8 procent – 126 000 kronor. Mellersta Sverige har sett en liknande kubikmeterökning medan hektaren ökade med 19,9 procent. Något svagare ökning ses i norra Sverige.

Anledningen tros vara en kombination av ränteläget, Riksbankens stabiliserande politik, BNP-tillväxt och stark efterfrågan på skogsråvara och på att äga skog. Många har också avvaktat med att sälja under pandemin vilket gör att utbudet nu väntas öka. Det kan, enligt företaget, verka prisdämpande, men de ser ändå inga tydliga tecken som talar för en närliggande nedgång.

– Vår bedömning är, med hänvisning till nämnda faktorer, att skogsfastighetsmarknaden kommer att vara stabil med fortsatt stark efterfrågan.

KÄLLA: Ludvig & Co