I våras trodde 67 procent av bostadsägarna på stigande priser det närmaste året – i dag är det 45 procent.
Det visar Nordeas Boendebarometer. Fler tror också att priserna sjunker.

KÄLLA: Nordea

– Det finns tecken på att bostadsmarknaden går in i en lugnare fas med dämpade prisuppgångar. Faktorer som kan bidra är lättade restriktioner som kan göra att hushållen åter börjar lägga mer pengar på annan konsumtion än boendet, samt att fler oroar sig för en sättning på börsen. Dessutom har de ordinarie amorteringsvillkoren återinförts, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea, i en kommentar.

En fjärdedel väntar sig också stigande räntor, där det var en av fem i våras.

– Vi har vant oss vid låga räntor, men stigande inflation kan göra att de stiger.

De flesta hushåll har dock beredskap för inkomstbortfall genom sparande. Bara en av tio har ingen plan för att hantera till exempel sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa.

– För att skapa trygghet är det viktigt med ekonomisk kunskap, en rejäl buffert och gärna annat sparande, säger Ingela Gabrielsson.

Läs hela Boendebarometern här.