KÄLLA: Hemnet

Det råder fortsatt hög och snabb försäljning på lägenhetsmarknaden, som enligt Hemnets septemberrapport till stor del påminner om hur den såg ut i våras.

Däremot syns en tendens till avmattning på villamarknaden – försäljningen tar något längre tid, priset rusar inte på samma sätt och köplusten tycks något dämpad. Möjligen på grund av mindre boendefokus när restriktionerna lättar, möjligen på grund av att amorteringarna återgår till det gamla.

Köparnas förväntningar på vad de ska få betalt ligger dock kvar på ungefär samma nivå som i augustimätningen om än med viss ökad tro på stillastående priser.

– Lägenhetsmarknaden har under början av hösten fortsatt att präglas av en hög aktivitet med många försäljningar. Ett liknande mönster som vi sett under större delen av pandemin. Det publiceras mycket bostäder och även om efterfrågan ser ut att ha minskat något är den fortsatt på en hög nivå generellt vilket är en förutsättning för dessa höga säljvolymer, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet, i en kommentar.

De konstaterar också att utbudet, trots ett stort inflöde av lägenheter, ligger kvar på samma nivå som i fjol, vilket beror på snabba försäljningstider.

Läs hela rapporten här.