Den senaste Bomarknadsnytt från SBAB osar av optimism.
De menar att svensk ekonomi går som tåget, och att ”ett omfattande bostadsbyggande i kombination med en kraftigt nedreviderad befolkningsprognos talar för att bostadsbristen är löst till 2027”.

Bostadsbyggandet har trots pandemin hållit god fart, tack vare att intresset för att köpa bostad ökat så kraftigt under tiden. SBAB prognostiserar dock att det kommer att se en viss tillbakagång med återgången till normala konsumtionsmönster. De uppskattar att runt 30 000 bostäder per år behövs framöver för att hålla jämn takt med befolkningsökningen.

– Bostadsbyggandet avtog inte alls på det sätt vi oroade oss för våren 2020. Det väntas förvisso gå ner något under de kommande åren. Samtidigt har SCB nyligen reviderat ner befolkningstillväxten rejält framöver. Står sig dessa prognoser är vår bedömning att bostadsbristen kan vara borta till 2027, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett uttalande.

Han menar dock att det är viktigt att bostäderna är i linje med hushållens preferenser – det råder stort underskott på nya småhus.

– Det är hög tid att se över prioriteringsordningen i bostadsbyggandet. Att vi behöver bygga fler småhus har varit uppenbart länge. Vi behöver på olika sätt underlätta för förstagångsköpare men också för äldre som vill lämna en stor villa på en stor tomt för ett mindre småhus på en mindre tomt. Forskning kring såväl grönska som social hållbarhet talar i riktning mo att nya bostadsområden bör byggas som moderna trädgårdsstäder, säger Robert Boije.

Läs hela Bomarknadsnytt här.

Ackumulerat bostadsöver- och underskott i tusental. KÄLLA: Macrobond, SCB och SBAB