En anmälare vände sig till Fastighetsmäklarinspektionen efter att en mäklare uppgivit fel avgift för bostadsrätten i annonsen, och efter påpekande givit ytterligare en felaktig uppgift. Avgiften var inte 2485 kronor, vilket stod i objektsbeskrivningen, inte heller 3838, vilket mäklaren sedan hävdade, utan totalt 4213 kronor.

Detta är i sig varningsgrundande, men när FMI tittade på ärendet uppenbarades fler felaktigheter.

I samma objektsbeskrivning stod även att lägenheten inte var pantsatt, vilket den var. Också detta är varningsgrundande.

Dessutom anges det genom en handskriven siffra i marginalen att uppdraget inte ska omfattas av ensamrätt. Samma otydlighet syns vid ångerrätten – vilken är en lagstadgad rättighet för konsumenten.

Vad gäller mäklarens ersättning skulle den beslutas ”senare” och gjordes då i en separat överenskommelse med uppdragsgivarna. Han har dock inte själv handlingen med överenskommelsen.

För detta menar FMI att mäklaren ”medverkat till ett otydligt uppdragsavtal”, vilket motiverar en varning – inte hans första för hur han hanterar uppdragsavtal.

Inte heller har mäklaren inkommit med någon journal över förmedlingen: Ytterligare grund för varning.

Utöver detta får mäklaren en erinran för att endast ha gett tillgång till objektsbeskrivningen på internet – även om han senare ändrade sig till att det funnits tre objektsbeskrivningar på plats på visningen.