Hemnets senaste månadsrapport om bostadsmarknaden visar att i år slog juni rekord i antal publicerade annonser för villor och lägenheter.

Foto: Hemnet

Under i stort sett hela pandemin har antalet publicerade villor varit lågt, men nu har det skett ett tydligt trendbrott med ett högt inflöde av nya villor till salu. Detta tillsammans med en fortsatt stark efterfrågan ledde under juni till rekordmånga försäljningar men där den genomsnittliga skillnaden mellan utgångspris och slutpris minskade något.

Även på lägenhetsmarknaden var aktiviteten hög i juni. Enligt Hemnet finns det sammantaget mycket som talar för att den trenden kommer att hålla i sig och att vi får en hög aktivitet även denna sommar, likt sommaren 2020.

Erik Holmberg, analytiker, Hemnet.

– Vi har haft en hög efterfrågan på villor under det senaste året men då har antalet försäljningar, som trots allt legat på höga nivåer, hållits nere av ett lågt utbud. De senaste veckorna har dock antalet publicerade villor ökat kraftigt och då får vi den här ovanligt höga aktiviteten med rekordmånga villaförsäljningar, säger Erik Holmberg.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.