Charlotte Broberg (M), fastighets- och serviceregionråd. BILD: Region Stockholm

Region Stockholm kommer att lägga ut Sabbatsbergs sjukhus för försäljning. Det kan, erfar tidningen Fastighetsvärlden, leda till 100 000 kvadratmeter bostäder.

Redan 2017 inleddes en försäljning av fastighetens södra del, dock med krav på en ny vårdbyggnad. Den norra delen, vars försäljningsprocess nu tar sin början, är den som kan bli bostäder efter att sjukhusbyggnaden rivits.

– Sabbatsberg ligger attraktivt i stan och det är därför mycket glädjande att möjligheter nu ges att utveckla området för bostäder. Vi ser mycket fram emot fortsatt arbete med försäljningen och är ytterligare ett steg mot att bara äga sjukhusen och byggnaderna som vi faktiskt använder. Region Stockholm är ingen hyresvärd, säger Charlotte Broberg (M), fastighets och serviceregionråd, i ett pressmeddelande.

Vänsterpartiet är kritiska och skriver i en debattartikel i Mitti att ”sälja egna fastigheter genererar tillfälliga intäkter men är en dålig affär långsiktigt. Resultatet blir inte sällan att regionen i senare skede tvingas hyra av kommersiella fastighetsbolag för dyra pengar”.

Läs mer om projektet här och här.