Grönområden hamnar i topp när det gäller frågan om vad som är viktigast att ha nära hemmet – till och med högre än service som butiker och vård.
Det visar den nya studien ”Gatan, kvarteret och friluftsområdet – så har pandemin påverkat önskan om den gröna staden” av analys- och teknikkonsultföretaget WSP.

BILD: Wikimedia Commons

– Redan tidigt i pandemin kunde vi se att medborgarna hade fått upp ögonen för vikten av grönområden. När vi nu ställer samma frågor igen har dessa trender förstärkts. Samtidigt kan vi konstatera att många storstadsbor helt saknar tillgång till grönytor nära hemmet. Politiker och beslutsfattare kan räkna med ett högre tryck från allmänheten när det gäller dessa frågor, säger Freija Carlstén, landskapsarkitekt på WSP, i en kommentar till undersökningen.

Det som anses allra viktigast att ha i närheten av sitt boende är restauranger och caféer, det tycker fyra av tio. Det är dock en mycket knapp ledning över de 39 procent som menar att rekreationsområde/grönområde är viktigast.

KÄLLA: WSP

Sex av tio svarade också att det stämmer mycket eller fullt ut att ”Pandemin har gjort mig medveten om hur viktigt det är med parker och grönområden i min närmiljö”, vilket är en ökning med fem procent sedan i juni förra året.

I studien konstateras också att 18 procent av stockholmare och malmöiter har över 300 meter till närmaste grönområde, medan siffran är 11 procent för göteborgarna.

– Kommunerna kommer att behöva prioritera och investera mer i dessa typer av miljöer. Men det räcker inte med att bara fokusera på uppiffade parker. Grönskan måste planeras in ur ett mer långsiktigt perspektiv och i flera olika skalor så som integrerad i gatan och mellan usen, urban natur i form av kvartersparker, samt naturområden och nationalparker med kollektivtrafikanslutning, säger Freija Carlstén.