Förra året bytte fastigheter ägare för 327 miljarder kronor. Det är den högsta köpeskillingen genom tiderna, rapporterar Statistiska Centralbyrån.

Detta trots att antalet beviljade lagfarter sjönk med 1000 från 2019:s 141 000.

KÄLLA: SCB

Över 56 000 småhus bytte ägare under året, vilket var ungefär lika många som året innan. Priserna för dessa steg på riksnivå med sju procent.

SCB konstaterar att medelåldern för en småhusköpare är 39 år, något som inte förändrats de senaste fem åren, samtidigt som säljaren är 53.

I hela Norden varierade prisökningen mellan en procents uppgång till sju procent, där Sverige alltså låg högst, och Finland legat på en ganska jämn nivå sedan många år tillbaka. I ett tioårsperspektiv är skillnaderna mer dramatiska, där svenska och norska priser stigit med över 50 procent medan Finlands sjunkit med två.

KÄLLA: SCB

Läs mer och se alla siffror här.