Märta Stenevi, bostadsminister. BILD: Ninni Andersson/Regeringskansliet

I går överlämnade bygglovsutredningen sitt betänkande ”Ett nytt regelverk för bygglov” till bostadsminister Märta Stenevi. Deras uppdrag var att skapa ett mer ändamålsenligt regelverk för att säkra ett långsiktigt hållbart byggande.

– Regelverket i dag är komplext och svårtolkat och ställer höga krav på den som ska avgöra om en åtgärd kräver lov eller anmälan. Vi vill ha ett system som är tydligt och rättssäkert och bidrar till ett ökat byggande. Utredningens betänkande är därmed ett viktigt underlag för regeringens fortsatta arbete, säger Märta Stenevi i ett uttalande.

Bland förslagen finns bland annat att fler åtgärder ska slippa lov och anmälan, som vissa fasadändringar och tillbyggnader; att inte kräva lov för att inreda till exempel ett kafé på upp till 50 kvadratmeter och att handläggningen om bygglov ska ändras.

De föreslås att träda i kraft 1 januari 2023.

Läs mer här.

Som varandes journalist i över 20 år är jag i jämförelse färsk i mäklarbranschen - sedan hösten 2018 är nöjet att arbeta med Mäklarvärldens webb mitt. Det finns alltså mycket kvar att lära. Jag får dock hela tiden nya insikter i den fascinerande, och ibland frustrerande, bostadsbransch som alltid är i rörelse.