Fråga: Kommer den nya mäklarlagen påverka innehåll och längd för kommande utbildningar?

Maria Sandberg

Hej,

Jag heter Maria Sandberg är nyfiken på hur den nya fastighetsmäklarlagen, som eventuellt är på gång, påverkar kommande studier till mäklare.

Jag läser för tillfället mitt andra år (av tre) till fastighetsmäklare på Malmö Universitet. Studierna är på heltid med mycket självstudier, föreläsningar, projektarbete i grupp, seminarier, praktik etc. Jag själv lägger ner väldigt mycket tid på mina studier för att bli en så kompetent och fullfjädrad mäklare som möjligt. För att när den dagen kommer när jag ska söka registrering och stå på egna ben, leverera en komplett och trygg tjänst till såväl säljare som köpare.

Jag funderar ibland på de olika uppdragsutbildningar som finns på marknaden, vilka möjliggör att det går att läsa samma utbildning på betydligt kortare tid (16-23 mån).

Kommer den nya mäklarlagen påverka innehåll och längd för kommande utbildningar till mäklare och i så fall på vilket sätt?

 

Svar: ”De nya förändringarna påverkar ej utbildningens längd”

Maria Bäck Johansson

I det obligatoriska fastighetsförmedlingsblocket om 30 hp ingår genomgång av fastighetsmäklarlagen samt skriftligt prov för studenterna. De nya förändringarna i fastighetsmäklarlagen kommer läggas till i undervisningen men påverkar ej fastighetsförmedlingsblockets- eller utbildningens längd för studenterna. De som berörs av de planerade förändringarna i fastighetsmäklarlagen är främst mäklarföretagen som föreslås få registreringsplikt samt de registrerade fastighetsmäklarna som föreslås få en mer omfattande oberoende mellanmansroll, det finns även förslag att hyresförmedlare skall ha särskild registrering om de kan tänkas förmedla hyresrätter med en hyra på 10 000 euro samt att penningtvättsdirektivet ses över.

– Maria Bäck Johansson, vd Lexicon University AB

Ta hjälp av våra kunniga experter
Vi fångar särskilt upp frågor och funderingar från blivande mäklare. Redaktionen letar svar bland personer med spetskunskap verksamma i olika delar av branschen. Mejla dina frågor till experterna@maklarvarlden.se.