Fråga: Hur agerar man som fastighetsmäklare gentemot säljaren och Fastighetsmäklarinspektionen?

Christopher Stein

Hej! Jag heter Christopher Stein och är 28 år. Jag studerar fjärde terminen på fastighetsmäklarprogrammet i Gävle och läser också nationalekonomi utöver det. Jag är även ordförande i Högskolemäklarna.

Jag har en frågeställning som jag hoppas få svar på gällande Fastighetsmäklarlagen och Penningtvättslagen.

Enligt Fastighetsmäklarlagen ska mäklaren informera säljaren om samtliga bud och föra budförteckning. Om sedan ett inkommande bud utgör hög risk för penningtvätt och särskilda åtgärder enligt penningtvättslagen utförs, som då inte blir tillfredsställande och leder till en anmälan till Finanspolisen, så ska budet ändå framföras till säljaren med information om att budet annullerats. Dock har säljaren inte rätt att veta varför. Hur agerar man som fastighetsmäklare gällande inkommande frågor från säljaren om varför budet direkt annullerats och hur för man en korrekt budförteckning över detta, sätt till sina skyldigheter gentemot säljaren och Fastighetsmäklarinspektionen? Detta blir ett tydligt gränsdragningsproblem eftersom säljaren tar del av journalen och budförteckningen vid försäljning.

Svar: ”Utgångspunkten är att man som mäklare inte får medverka till en transaktion”

Elna Nilsson

Att veta hur man som mäklare ska förhålla sig till fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen samtidigt är inte alltid helt lätt, men jag ska försöka svara på din fråga. Till att börja med skulle jag säga att det nog är ganska ovanligt att man redan när ett bud läggs misstänker penningtvätt. Varningssignaler brukar visa sig först i samband med att kundkännedomsåtgärder vidtas. Enligt fastighetsmäklarlagen och god fastighetsmäklarsed ska samtliga bud framföras till säljaren och noteras i budgivningslistan. Det måste vara utgångspunkten även i detta fall.

Om det sen visar sig att det finns anledning att misstänka penningtvätt så är utgångspunkten att man som mäklare inte får medverka till en transaktion med den budgivaren som köpare. På grund av meddelandeförbudet kan mäklaren dock inte upplysa säljaren om att det finns misstankar om penningtvätt vilket gör att mäklaren riskerar att hamna i en svår situation. Om säljaren trots det väljer att genomföra affären med den aktuella budgivaren måste mäklaren säga upp uppdraget utan att ange orsak till detta. Om förmedlingsuppdraget upphör så måste journal och budgivningslista som vanligt överlämnas till säljaren. Om det finns skälig grund att misstänka penningtvätt så ska också en rapport göras till Finanspolisen.

– Elna Nilsson, fastighetsmäklare på Länsförsäkringar Fastighetsfömedling i Gävle

Ta hjälp av våra kunniga experter
Vi fångar särskilt upp frågaor och funderingar från blivande mäklare. Rekdationen letar svar bland personer med spetskunskap verksamma i olika delar av branschen. Mejla dina frågor till experterna@maklarvarlden.se.