Många kan i dag sälja sin bostad med en vinst som överstiger boendekostnaden för tiden man ägt den. Det vill säga, man har fått betalt för att bo.
Det visar en ny rapport gjord av Swedbank och sparbankerna.

Medianpriserna för bostadsrätter i Sverige har de senaste tio åren gått upp med 93 procent, vilket motsvarar att en reavinst efter skatt överstigit boendekostnaden med 2538 kronor.

Mest har de i kronor räknat stigit i Stockholm, där reavinsten efter skatt överstigit boendekostnaden med 7500 kronor per månad. Varberg, Göteborg, Linköping, Umeå och Skellefteå har alla sett en reavinstökning med över 3000 per månad.

– Vi har haft en historiskt hög prisuppgång på bostäder, inte minst på bostadsrätter. Men som konsument ska man inte ta denna uppgång för given. Passa på att amortera nu när räntan är låg. Det är ett utmärkt sätt att minska sin belåning, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och sparbankerna, i en kommentar till rapporten.

Swedbank noterar att den exceptionella prisutvecklingen är ett uttryck för en icke fungerande bostadsmarknad och främst beror på en expansiv finanspolitik, låg bostadsproduktion och stark befolkningstillväxt. De ger också exempel på vad ett antal produkter skulle kosta i dag om de ökat lika mycket i pris som bostadsrätter sedan 2011:

Ett par Levi’s, 2158 kronor, i dag 899.
En Volvo, 703 000 kronor, i dag 370 000.
En Big Mac, 98 kronor, i dag 54.

– Behovet av politiska reformer för att lösa problemen på bostadsmarknaden kan inte nog understrykas. För att underlätta möjligheterna för hushållen att skaffa sig en bostad i framtiden måste utbudet öka, säger Arturo Arques.

Läs rapporten och se tabeller här.