BILD: Högskolan Väst

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, kritiserar Högskolan Väst för uppdragsutbildningen till Fastighetsmäklare 120 högskolepoäng. Kritiken grundas i att utbildningen bedrivs så att högskolan i praktiken blir en underleverantör till Företagsekonomiska institutet, FEI. Detta strider mot gällande förordningar.

Bland annat använder Högskolan Väst knappt någon egen personal i undervisningen, och myndighetsutövande uppgifter som betyg görs också av externa lärare.

– Högskolan Väst och institutionen välkomnar den grundliga granskning som UKÄ har gjort och ser mycket allvarligt på kritiken för aktuell uppdragsutbildning, säger skolans prorektor Jan Theliander i en kommentar.

Högskolan Väst arbetar nu med att ”skyndsamt upprätta en åtgärdsplan”, skriver de i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att framhålla att kritiken från UKÄ inte avser FEI som organisation, kvaliteten på utbildningen eller personalens kompetens utan det gäller dess organisering i extern regi, säger Thomas Winman, ansvarig prefekt för det aktuella programmet.

UKÄ kommer att följa upp ärendet och eventuellt även utvärdera det vanliga Mäklarekonomprogrammet som drivs av skolan själva.