I maj 2020 inledde Fastighetsmäklarinspektionen en granskning av lockpriser i mäklarnas marknadsföring. Den är nu klar, och av 25 granskade mäklare fick två varningar av Disciplinnämnden varav den ena för lockpriser.

De granskade mäklarna utgjordes av en grupp som valts ut till största del utifrån omsättning, men också sådana som tidigare anmälts för lockpriser. Dessa fick ge in en förteckning över sina tio senaste avslutade uppdrag fram till 29 februari 2020.

Mäklarna ombads sedan redogöra för sina bedömningar och lämna in uppgifter om referensobjekt.

Två av de 25 mäklarna varnades, den första för att ha vidtagit förmedlingsåtgärder utan något skriftligt uppdrag – dock avskrevs den del som avsåg priset.

I det andra fallet fastslog Disciplinnämnden att mäklaren använt sig av lockpriser i sex av tolv granskade förmedlingsuppdrag, vilket ledde till en varning. Dessutom hade han underlåtit att lämna in de två objekt med störst procentuell prisskillnad mellan utropspris och försäljningspris till granskningen. Han varnades också för detta.

Fastighetsmäklarinspektionen konstaterar att antalet anmälningar om lockpriser skjutit i höjden det senaste året, vilket indikerar ett stort konsumentmissnöje, och skriver i sin rapport att de hoppas att ”branschen ska jobba vidare med frågan och vidta åtgärder för att stävja problemet som konsumenterna upplever”.