Förra året färdigställdes 54 134 bostäder genom ny- och ombyggnad i Sverige. Det är åtta procent färre än 2019, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.

Lägenheterna i flerbostadshus uppgick till 38 906 – 14 procent färre än året innan – och i småhus 11 573 – 13 procent fler än året innan. Resterande är ombyggnationer.

Två av tre län såg en minskning av antalet nya lägenheter under 2020 jämfört med året innan. Mest byggde Uppsala län med 8,6 bostäder per tusen invånare. 59 procent av lägenheterna ligger i något av de tre storstadsområdena.

KÄLLA: Statistiska centralbyrån

Siffrorna visar också att trenden med fler hyres- än bostadsrätter fortsatte under året, om än med knapp marginal med 52 procent för de förra och 48 för de senare.

I viss kontrast till hur pandemin visat att folk vill bo större var det fortfarande, om än med viss minskning, fler små lägenheter som färdigställdes. Över en tredjedel var två rum och kök och snittytan på samtliga lägenheter var 58 kvadratmeter.

Läs mer och se all statistik här.