Mäklarvärldens experter svarar på läsarnas frågor – mejla din fråga till experterna@maklarvarlden.se.

”Hur undviker jag de vanligaste nybörjarmisstagen inom juridiken som styr mäklarens vardag?”

Ta det lugnt och stressa inte. Det är lättare sagt än gjort, då man som ny mäklare gärna vill komma igång så snabbt som möjligt. Därför är det viktigt att följa rutinerna och inte slarva under processen. När man tar in ett nytt uppdrag är det viktigt att föra journalanteckningar i allt man gör. Glöm inte att göra kundkännedom i samband med ID-kontroll när man tar in uppdraget. Finns det flera ägare så krävs det att man gör kundkännedom på samtliga ägare och att man även tar in eventuella fullmakter eller medgivanden från nuvarande eller tidigare partner.

Var påläst på de olika begreppen. Det ger ett förtroende och ett lugn hos uppdragsgivaren om man som fastighetsmäklare kan förklara begrepp som ensamrätt, distansavtalslag och upplysningsplikt med mera. Detta är även en trygghet för dig själv.

Ha fakta på din marknadsföring. Det är viktig att man hela tiden har grund för varifrån man fått uppgifterna. Om man marknadsför en lägenhet som till exempel är 53 kvadratmeter, behöver man ställa sig frågan var kommer informationen ifrån. Är det från säljaren, enligt lägenhetsförteckningen eller från ett mätbevis.

Upplysningsplikt och undersökningsplikt. Ha som rutin att alltid upplysa säljaren om sin upplysningsplikt. För att inte missa detta be säljaren att inför en försäljning fylla i en frågelista där det tydligt står säljarens upplysningsplikt. Det är också viktigt att mot köparen upplysa om deras undersökningsplikt, gör detta både muntligt och skriftligt.

Lova ingenting du inte kan hålla. Om du inte vet svaret på en fråga be om att få återkomma med svaret. Då har du tiden på dig att kontrollera frågan med säljaren, föreningen eller tidigare information du hämtat hem från till exempel lägenhetsutdraget.

God fastighetsmäklarsed och omsorgsplikt. Glöm inte att mäklaren ska vara en så kallad opartisk mellanman. Det betyder att mäklaren ska se till både säljarens och köparens intressen samt ha en god omsorgsplikt.

Robin Nyvall. BILD: Alicia Edelman

– Robin Nyvall, fastighetsmäklare på Alicia Edelman och Sveriges mest transparenta mäklare 2020