Där kollektivt boende en gång handlade om att dela på hemarbete och umgås över familjegränser, har det nya co-livingkonceptet mer fokus på lyx.

Gym, spa och hotellkänsla i det nya kollektivet.

Det menar Karin Grundström, professor i arkitektur vid Malmö universitet som forskar om olika typer av bostadsdelning. Den nya typen av bostadsdelning handlar istället om hotellkänsla där det erbjuds sådant som veckostädning, gym, spa och tillgång till bilpool.

– Att dela bostad handlar i det här sammanhanget om lyx. Du ska gymma, sola och dricka fina viner, säger Karin Grundström i en kommentar till sin forskning.

Co-living är i nuläget vanligare i USA och Asien, men är på gång i Stockholm och planeras i bland annat Göteborg och Lund.

Karin Grundström

– I Sverige tycker vi inte att det är så konstigt att dela eftersom vi har en historia av delade tvättstugor och gemensamhetslokaler. Men om det funnits ett överflöd av bostäder hade det inte varit lika attraktivt att flytta in i något som liknar en studentkorridor. Mängden och marknaden för co-living har med bostadsbrist att göra.

Hon menar att hotellkänslan ses som något eftersträvansvärt, och att gränsen mellan hotell och bostad börjar suddas ut. Men det kan leda till konsekvenser.

– Efter andra världskriget har det inte funnits hembiträden i Sverige. Med lyxkoncepten smyger det sig in. Du har inte hemhjälp utan bostadsrättsföreningen sprider ut det på flera olika företag. På så sätt kommer det in bakvägen, säger Karin Grundström.

Hon planerar vidare studier i ämnet, bland annat genom att kartlägga socioekonomiska skillnader.

Som varandes journalist i över 20 år är jag i jämförelse färsk i mäklarbranschen - sedan hösten 2018 är nöjet att arbeta med Mäklarvärldens webb mitt. Det finns alltså mycket kvar att lära. Jag får dock hela tiden nya insikter i den fascinerande, och ibland frustrerande, bostadsbransch som alltid är i rörelse.