BILD: White arkitekter

Tomtebo Gård i Umeå ska få runt 200 nya lägenheter i regi av Balder och Serneke efter att kommunen tilldelat en markanvisning.

Det handlar om både hyres- och bostadsrätter från ett till fem rum på 25 till 130 kvadratmeter, samt ett antal radhus. Miljöaspekten har fått stort fokus med både solceller och återvinningsbara byggmaterial samtidigt som gröna gårdar och utemiljöer prioriteras.

– Det känns väldigt roligt att tillsammans med Serneke ha fått förtroendet att förverkliga detta fina bostadsprojekt. Det här bli räven Balders första etablering i Umeå vilket är ett mycket spännande och efterälngtat steg, säger Emil Engelbrektsson, Sverigechef för fastighetsutveckling på Balder, i en kommentar.

Efter markanvisningsavtalet ska förslaget vidareutvecklas mot bygglov, och sedan väntas byggstart ske våren 2022.

Bostäderna beräknas inflyttningsklara från årsskiftet 23/24.