Unga vuxna ser fördelar med att stanna i småstaden trots normer som uppmuntrar dem att flytta till en storstad.
Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

Att unga ska lämna sina småstäder för att utbilda sig och sedan sannolikt bli kvar i större orter är en trend som hållit i sig länge. Nu har dock ny forskning visat att det finns de som håller platslojalitet högre än mobilitet.

Utgångspunkten var att ”utforska föreställningar om att stanna i en mindre ort som något passivt och som ett resultat av bristande ambitioner”.

– Studien visar att även om den urbana normen är närvarande är den inte så stark bland de unga vuxna som bor kvar. Det finns andra parallella föreställningar som ett lyckat liv i den mindre orten som de unga vuxna förhåller sig till, säger Hanna Uddbäck som står bakom avhandlingen i en kommentar.

Det kan till exempel handla om sociala relationer, både nära och i nätverk, kunskaper om arbetsmarknaden – och möjlighet till ett bra boende.

Hanna Uddbäck menar att deras föreställningar till stor del utgår från platsens möjligheter.

– De anpassar sina förhoppningar efter vad som är möjligt på den lokala arbetsmarknaden.