Jenny Persson, chefredaktör

När du väljer att arbeta som fastighetsmäklare innebär det att du tar dig an en roll som har ett stort ansvar. Det är inget ”vanligt” säljyrke – finns nog inget säljyrke som har så mycket regleringar eller med egen myndighet som skapats för att kontrollera att aktuella riktlinjer efterföljs.

Under vinjetten ”Tema juridik” i papperstidningen kan du läsa en intervju med FMI:s myndighetschef Gunilla Paulsson som tar avstamp i de krav som ligger på mäklarna. Mäklarstuderande har bidragit med frågor kring temat och Pål Ljungberger, expert på att upptäcka penningtvätt, skriver om risken att bli en möjliggörare och hur det kan undvikas.

Att pandemin sätter spår i vilket boende som efterfrågats har varit ett återkommande ämne vi skrivit om, och den stora skillnaden är att det finns ett sug efter fler kvadrat och gärna hus. Däremot är det inte så många som vill flytta från sina hus. Något Mäklarsamfundets nyrekryterade näringspolitiske expert, Andé Nilsson, pratar om. Han menar att vi behöver cirka 250 000 fler överlåtelser om året för att nå den rörlighet som bostadsmarknaden behöver. Hur vi ska komma dit har han flera lösningar på – också i papperstidningen. Läs den!

Det är inte bara vid utbud, efterfrågan och priser som pandemin satt sina spår utan även i antal anmälningar som FMI får ta emot. Att fler affärer på en hetsigare marknad ger fler anmälningar kanske inte är så oväntat. Men självklart tar myndigheten och branschen det på allvar. Det kommer även ställas än högre krav på våra mäklare – bland annat längre utbildning. Något som välkomnats av branschen.

Avslutar med en önskan om att vi bjuder på såväl kunskapshöjande som inspirerande läsning. Har du något att tipsa om är du välkommen att höra av dig med tips till redaktionen på info@maklarvarlden.se.

Jenny Persson, chefredaktör

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.