Den kvartalsvisa undersökningen Mäklarinsikt visar att Mäklarsamfundets medlemmar tror på en fortsatt stark bostadsmarknad det kommande kvartalet.

65 procent tror att priserna på småhus kommer att stiga fram till juli och 74 procent att efterfrågan kommer att öka.

– Vaccinationerna börjar visserligen ta fart men stora grupper arbetar fotfarande hemma och räknar med att kunna göra det i någon utsträckning även efter pandemin. Detta i kombination med kraftig stimulanspolitik och förväntningar om låga räntor under en lång tid framöver fortsätter att ge bränsle åt bostadsmarknaden, säger Björn Wellhagen, vd på Mäklarsamfundet, i en kommentar till undersökningen.

Det konstateras också att försäljningarna går snabbt. En av fem säger att en villa säljs inom en vecka från första visning, och 65 procent att det tar två till fyra veckor.

Bostadsrättsmarknaden är inte lika het, enligt Mäklarinsikt. Där tror runt fyra av tio på stigande priser och ökad efterfrågan.

Läs hela rapporten här.