BILD: Hemnet

I dag tisdag gör Hemnet entré på Stockholmsbörsen till priset av 115 kronor per stamaktie. Dessa är närmare 18 miljoner till antalet och ungefär lika många procent av bolagets samtliga stamaktier. Tillsammans motsvarar de ett marknadsvärde om 11,6 miljarder kronor.

Enligt ett pressmeddelande från bolaget har börsintroduktionen genererat ett ”mycket stort intresse bland svenska och internationella investerare samt bland allmänheten i Sverige” och erbjudandet blev kraftigt övertecknat.

När prospektet offentliggjordes 16 april sa Hemnets vd Cecilia Beck-Friis att ”det är tydligt att investerare värdesätter vår skalbara affärsmodell”.

– Jag är dock övertygad om att Hemnets resa bara har börjat. Noteringen är ett naturligt led i bolagets utveckling.

Läs hela pressmeddelandet om börsnoteringen här.

Maria Forsström
Som varandes journalist i över 20 år är jag i jämförelse färsk i mäklarbranschen - sedan hösten 2018 är nöjet att arbeta med Mäklarvärldens webb mitt. Det finns alltså mycket kvar att lära. Jag får dock hela tiden nya insikter i den fascinerande, och ibland frustrerande, bostadsbransch som alltid är i rörelse.