Mäklarsamfundet har gjort en undersökning över hur bostadsmarknaden ser ut för ett antal fiktiva lönearbetare, i detta fall med samhällsbärande yrken, och resultaten är dystra.
Undersökningen Brustna drömmar jämför deras möjligheter i sex kommuner, de tre största samt en pendlingskommun vardera – Stockholm och Österåker, Göteborg och Kungsbacka samt Malmö och Kävlinge.

BILD: Mäklarsamfundet

– I flera delar av landet har Mäklarsamfundets medlemmar länge berättat om samma sak. Det blir all mer ovanligt att se vanliga löntagare på visningarna. Vår undersökning visar att förutsättningarna för löntagare i samhällsbärande yrken att lånefinansiera ett köp av en genomsnittlig bostad är mycket svåra i våra tre storstadsområden. Även för de hushåll som har dubbla inkomster, säger Mäklarsamfundets vd Björn Wellhagen i en kommentar.

Ett av hushållen är en lärare och en sjuksköterska med ett barn som vill ha en villa. Bruttoinkomsten är 75 900 kronor. De kan få lån till en bostad i Malmö eller Kävlinge, medan de övriga kommunerna blir för dyra.

Ett annat är en ensamstående undersköterska med ett barn. Hen har en lön på 28 900 kronor och vill ha en tvåa. Undersköterskan får i inget fall lån till en bostad.

– Det är ett stort misslyckande för både bostadsmarknaden och bostadspolitiken att vanliga löntagare, med eller utan familj, i samhällsviktiga yrken i dag inte har möjlighet att köpa en genomsnittlig bostad anpassad efter sin livssituation. Den största boven i dramat är kreditrestriktionerna, både de statligt införda och de som är självpåtagna av banken. Det skulle göra stor skillnad om amorteringsreglerna ersätts med krav på individuella amorteringsplaner som upprättas av bolånegivaren, säger Björn Wellhagen.

Undersökningen utgår, utöver lönestatistik från SCB och genomsnittspriser från Svensk Mäklarstatistik, från ett antal antaganden som att hushållen skulle klara kontantinsatsen på 15 procent och inte har något annat boende. De är både sambo och ensamstående, med eller utan barn, bil och studielån.

Läs rapporten med samtliga exempel här.