Inte bara människor behöver någonstans att bo – så gör även fåglar. Det har Naturskyddsföreningen tagit fasta på och arrangerat SM i fågelholk.

”Mossis” av klass 3a på Kullaviksskolan i Kungsbacka. BILD: Naturskyddsföreningen

– Det råder bostadsbrist i skogen. Det storskaliga svenska skogsbruket leder till att många fåglar inte har någonstans att bo, eftersom det saknas gamla träd. De flesta fåglar som bygger bo i trädens håligheter kan inte själva hacka ut sitt hål, de är beroende av hackspettar som gör ett nytt hål varje år och lämnar det gamla till nya invånare, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, i en kommentar.

”Tunnan” av klass 8-9 på Västra skolan i Falun. BILD: Naturskyddsföreningen

Hundratals bidrag från skolelever i hela Sverige kom in och priser delades ut i kategorierna förskola-årskurs tre, som togs hem av 3a på Kullaviksskolan i Kungsbacka, årskurs fyra till sex som togs hem av klass 5-6 på Unbynsskolan i Boden och årskurs sju till gymnasiet där vinnarna var klass 8-9 på Västra skolan i Falun.

”Hotell Mosse” av klass 5-6 på Unbynsskolan i Boden. BILD: Naturskyddsföreningen

SM i fågelholk är öppen för alla klasser och är tänkt att stärka skolbarnens relation till både fåglar och natur.

Se alla finalisternas holkar här.