Louise Åhl Rosell. BILD: Mäklarsamfundet

Mäklare är skyldiga att fråga säljare eller bostadsrättsföreningar om huruvida det är avgiftshöjningar på gång. Det rapporterar Mäklarsamfundet efter ett avgörande i Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN).

Majoriteten av den information en mäklare har kommer från antingen säljaren eller bostadsrättsföreningen, och utgångspunkten där är att den ska gå att lita på så länge inte motstridig information uppdagar sig.

Mäklaren har heller ingen skyldighet att kontrollera med föreningen om ändrade avgifter, men däremot alltså en skyldighet att fråga, enligt FRN:s nya avgörande.

”I fallet där mäklare inte kan visa att frågan ställts till vare sig föreningen eller säljaren, räcker alltså inte försvaret att det inte getts någon sådan information. Hade man däremot kunnat visa att frågan faktiskt ställts och att man fått ett nekande svar hade mäklaren sannolikt inte ansetts agera felaktigt”, skriver Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Louise Åhl Rosell.

Läs hela kommentaren här.