Hur kan jag med teknikens hjälp bibehålla en god kundvård i pandemin?

Fastighetsmäklarbranschen har i många betraktares ögon klarat sig oerhört bra under pandemin, men till vilket pris? Under andra halvåret 2020 vittnade många mäklare om att arbetsbördan ökat dramatiskt som en konsekvens av att kundvård och kundbemötande i högsta möjliga grad har hållits oförändrat trots starka restriktioner kring fysiska möten och antal närvarande. En visning har blivit fyra visningar och mäklarna får kompensera med utökat arbete och nedlagd tid. Vi är på väg mot en ohållbar situation!

Processen vid köp och sälj av en bostad har många fasta hållpunkter som enkelt kan och bör automatiseras med en fortsatt personlig 1-1 relation där mäklaren står som avsändare. Det frigör tid och minskar administrationen. För att detta ska kunna ske måste ditt mäklarsystem, CRM, marknadsföringssystem och hemsida vara tätt sammankopplade med en (1) unik kundbild för varje person. Din hemsida är inte längre enbart ett fönster för marknadsföring och intag av potentiella kunder, det är ett fönster för tvåvägskommunikation som ska uppmana till dialog!

Det är i dag allmänt känt att arbetssättet under pandemin förändrats snabbare än någonsin, som en direkt konsekvens av ökad digitalisering i alla branscher. Under hösten har vi också sett att bostadsköpare är fortsatt trogna sitt beteende med att fysiskt utvärdera och granska såväl mäklare som bostad. Vetskapen om att vi inte kan ersätta det fysiska mötet bidrar till ett ökat fokus på att utveckla kundrelationen i en fysiskt såväl som digital miljö.

I min mening så måste en modern mäklare, oavsett om du är ensam eller del av en kedja, i dag använda sig av tekniken för att ha möjlighet till ett hållbart mäkleri utan kompromisser avseende kundvård, resultat och egen hälsa.

Om jag får ge tre råd så är det att 1) investera in din digitala närvaro oavsett om du bygger en ny hemsida eller förstärker ditt budskap via sociala medier. 2) Ta hjälp, det finns massor av kompetenta digitala partners på marknaden. 3) Identifiera vad som är viktigt för dig och ditt varumärke.

Stefan Bjärkefur

Stefan Bjärkefur är vd på Quedro som erbjuder en CRM-plattform särskilt framtagen för fastighetsmäklare.