Utflyttningen från Stockholm var rekordstor 2020.
Det visar ny statistik från Stockholms Handelskammare, som analyserat siffror från SCB.

Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare

Nettoutflyttningen från huvudstaden var 5596 personer från länet och 8495 från kommunen.

– Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och därför ser jag med stor oro på utflyttningen. Trenden är ett underbetyg till politiken som inte skapat rätt förutsättningar för tillväxt. Nu måste det till krafttag för att återställa stadens attraktionskraft, annars riskeras på sikt många jobb, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare, i en kommentar till siffrorna.

Det negativa flyttnettot är störst bland 0 till 9-åringar och 30 till 44-åringar – alltså barnfamiljer. Andreas Hatzigeorgiou menar att det beror på den illa fungerande bostadsmarknaden.

– Fungerande infrastruktur, bra skolor och trygghet blir helt avgörande för att nu återställa stadens attraktivitet.

Det är bara två år sedan länet för första gången såg ett negativt flyttnetto, då med 197 personer. 2019 var det 1676 och 2020 alltså 5596.

– Det är möjligt att pandemin och uppmaningar om att jobba hemifrån förstärkt utflyttningen, men problemet kommer inte automatiskt försvinna efter pandemin. Politiken på alla nivåer måste säkerställa levande storstäder, säger Andreas Hatzigeorgiou.