Priset på skogsmark ökade med 4,1 procent under 2020, visar statistik som skogsmäklarna Ludvig & co tagit fram. Det innebär att priserna är de högsta någonsin.

I nio av de tio prisregioner de delar upp landet i har priserna gått upp per kubikmeter skog.

– Coronapandemin har inte gjort att efterfrågan på skog minskat. När första vågen av pandemin drog in över landet blev säljare mer avvaktande. Ganska snart ökade aktiviteten igen och under sommaren och hösten har efterfrågan och prisuppgången för skogsmark ökat markant. Skogen växer trots pandemin, säger Markus Helin, chefsmäklare på Ludvig & co i ett uttalande.

Framför allt ökade priserna i norra Sverige, i Väster- och Norrbottens inland. Där gick de upp med 9,8 procent. En av förklaringarna är att en ny dom klargör att skogsägare som vill avverka skog med höga naturvärden har rätt till ersättning. Det enda område priserna gått ner i är regionen Jönköping, Kalmar och Kronoberg vilket tros bero på kraftiga barkborreangrepp.

Utbudet 2020 var något lägre än normalt, och Ludvig & co menar att orsaken är att genomsnittsåldern på skogssäljare är 69 år – det vill säga ofta människor i riskgrupp som avvaktat på grund av pandemin.

– Här har vi fastighetsmäklare ett stort ansvar, att säkerställa att försäljningar kan genomföras på ett säkert sätt trots pandemin. Distansaffärer där köpare och säljare inte träffas fysiskt har därför varit vanligt förekommande under året, säger Markus Helin i uttalandet.