Under 2020 påbörjades 51 550 lägenheter i Sverige. Det visar ny preliminär statistik från Statistiska Centralbyrån. Det är sex procent fler än året innan.

KÄLLA: SCB

41 700 av dessa låg i flerbostadshus varav cirka 64 procent var hyresrätter. 9850 av lägenheterna låg i småhus och 2500 påbörjade ombyggnationer.

På Riksbyggen är man inte nöjd trots ökningen, utan vill att regeringen inför statliga garantier för att stimulera byggandet.

– Det är positivt att antalet påbörjade bostäder ökar men det är fortfarande långt till den byggtakt om 60 000 – 65 000 nya bostäder som enligt Boverkets beräkningar behöver byggas för att nå en balans på bostadsmarknaden, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, i en kommentar till SCB-siffrorna.

Bara två gånger de senaste tio åren har antalet påbörjade bostäder överstigit 60 000 – 2016 och 2017.

– För byggandet av hyreslägenheter finns ett statligt investeringsstöd som positivt bidrar till att hålla byggandet uppe. För att stimulera byggandet även av bostadsrätter efterlyser vi från Riksbyggen ett införande av statliga garantier för byggnadskreditiv, säger Mårten Lilja, vice vd, i ett uttalande.

Garantin skulle då ersätta bankernas krav på en viss försäljningsgrad innan byggstart.

SCB:s definitiva statistik för 2020 kommer i maj.