Innovationen, ett av Norra tornen. BILD: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons

Att bygga och bo på höjden har varit ett återkommande debattämne i Stockholm i många år. Den som nu sitter med dirigentpinnen för framtidens huvudstad är stadsarkitekten Torleif Falk, och han säger i en intervju med Fastighetsnytt att han absolut kan tänka sig fler höga hus – beroende på var.

– I Stockholm finns en tradition kring hushöjder och placering som har med topografi, innehåll och platsers betydelse att göra. Historiskt har det främst varit offentliga byggnader och kontor som tagit plats i siluetten. På senare tid har även bostäder rymts i högre hus. Sammantaget bör man se de uppstickande byggnaderna som en del i en större komposition där de samverkar i den stora skalan – lyckas vi med det kan det mycket väl byggas höga hus i Stockholm.

Torleif Falk pekar dock på svårigheter som inflygningshinder, kulturmiljö och skuggeffekter, något som alla som läst debatterna är medvetna om. Dessutom kräver husens synlighet att de är snygga.

– Så klart att de tar visuell plats när de sticker upp ovanför övrig taklinje och tar uppmärksamhet på det viset. Därför är det extra viktigt att höga hus håller mycket hög arkitektonisk nivå.

Stockholm jobbar sedan några år med strategier för stadens gestaltning och håller på med en arkitekturpolicy.

– Som ett led i detta arbete ser jag gärna att vi tar fram en specifik vägledning om höga hus i Stockholm framöver, säger Torleif Falk till Fastighetsnytt.

Sveriges högsta bostadshus är Turning Torso i Malmö, men också i huvudstaden börjar höga bostadshus sticka upp. Bland annat på Kungsholmen, i Liljeholmen och i Kista, men högst av alla är det östra av Norra tornen, Innovationen, med sina 125 meter.

Gemensamt för att dessa kunnat bli av, tror Torleif Falk, är att man lyhört följt förutsättningarna.

– Inget av dessa projekt har varit enkla att genomföra, men jobbar man konsekvent med stadens förutsättningar ska det vara möjligt att bygga höga hus i Stockholm. Dessa är exempel på detta.