Antalet sålda bostadsrätter i fjällområden har ökat markant under perioden maj till november i år.
Det visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik. Dessutom syns prisökningar på alla fronter.

BILD: Hamsik Ghazaryan Olson/Unsplash

I Vemdalen-Tänndalen ökade bostadsrättsförsäljningen med hela 293 procent – men samtidigt minskade fritidshusförsäljningen med -28 procent.

Bara Sälen har sett en ökning på båda fronterna, bostadsrätter med 108 procent och fritidshus med 54 procent, där alla andra områden alltså sett minskning på fritidshus. Däremot har priserna gått upp på alla fronter.

– Det är troligt att det är av samma skäl som vi såg med sommarfritidshusen, där två grupper av fritidshusägare agerade på olika sätt men av samma skäl, nämligen pandemin och dess konsekvenser med reseförbud eller restriktioner, karantänkrångel etcetera. Den ena gruppen passade på att sälja och få bra betalt medan den andra gruppen såg sig sitta i en mycket fördelaktig sits och absolut inte ville sälja, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik, i en kommentar.

KÄLLA: Svensk Mäklarstatistik

Han menar att det som får Sälen att sticka ut är tillgängligheten.

– Det är det närmaste fjällområdet för de som bor söderut.

Högst prisökning för bostadsrätter sågs i Idre med 28 procent och för fritidshus i Lofsdalen med 20 procent.

Mätningen avser klassiska fjällområden baserade på ett eller flera postnummer.