Gunilla Paulsson. BILD: FMI

Från januari till september i år har det kommit in 842 anmälningar till Fastighetsmäklarinspektionen. Det är fler än vad som kom in hela året i fjol.

Gunilla Paulsson är myndighetschef på FMI och säger i ett uttalande att det förmodligen beror på flera olika anledningar.

– Kanske är det främst för att FMI blivit mer kända bland allmänheten, som då vet om att de kan anmäla när de är missnöjda med en mäklares agerande. Vi tror också att det finns en ökad medvetenhet bland konsumenter kring vissa frågor som till exempel så kallat lockpris.

Antalet anmälningar säger en del om missnöjet, men ingenting om huruvida mäklaren faktiskt gjort fel. Det är en relativt liten andel av anmälningarna som leder till påföljder.

– Vi har högt ställda beviskrav och det krävs att en anmälan innehåller tillräckligt med information för att vi ska kunna motivera en utredning, säger Gunilla Paulsson.

Närmare hälften av anmälningarna gäller lockpriser, och där behöver FMI se slutpriset i en konkret affär, eller kunna konstatera att budgivningen skenat, för att påbörja en utredning.

– Många anmälningar handlar dessutom om missförstånd mellan mäklare och konsument, det behöver nödvändigtvis inte vara något som gått fel enligt fastighetsmäklarlagen.

Gunilla Paulsson ser gärna att mäklarna är väldigt tydliga med vad som gäller vid en budgivning.

– Vi får många anmälningar som handlar om budgivningen på något sätt, det är näst vanligast efter lockpris. Se till att spekulanterna vet om hur budgivningen ska gå till, särskilt om det handlar om sådant som händer mer sällan. Till exempel dolda bud eller när den som lagt högsta bdet ändå inte får köpa bostaden.