Ett fientligt uppköp, en tingsrättsdom, ett återköp och ett antal års planering senare öppnar nu Svensk Fastighetsförmedling för sina anställda att bli delägare.
Håkan Hellström, styrelseordförande, har varit med hela resan.

Håkan Hellström, styrelseordförande. BILD: Svensk Fastighetsförmedling

Vad är det som händer, förklara!
– Vi har haft en lång resa, och jag har varit med i många många år. Svensk Fastighetsförmedling var tidiga med att vara egna företagare – i nästan åttio år ägde vi vår egen kedja – och så provade vi att vara ägda av några andra. Vi var inte nöjda med det utan ville tillbaka.

Håkan Hellström syftar här på när DNB köpte Svensk Fastighetsförmedling för att 2013 sälja samtliga aktier till största konkurrenten Fastighetsbyråns ägare Swedbank Franchise.

Köpet godkändes dock inte av tingsrätten, gick vidare till Marknadsdomstolen men slutade istället i ett återköp i mars 2015, något som Mäklarvärlden skrev om här.

Det som blev kvar efter tiden hos DNB var franchiseformen de infört.

– Vi behöll den linjen, för ska man bli trovärdig ska man både se ut och uppträda på samma sätt i hela landet, och det ger större lojalitet till varumärkeskonceptet. Men nu ägde vi franchisegivaren själva.

Redan då fanns visionen att alla i koncernen Översta Förmedlingsbolaget, Svensk Fastighetsförmedlings ägarbolag, skulle kunna få vara delägare.

– Men vi var inte stadda vid kassa så det hade inte varit trovärdigt. Vi behövde formera bolaget, stärka rutiner, skapa visionerna och arbetsmetodiken. Däremot byggde vi aktieägaravtalen så att det skulle fungera i framtiden. Det här vi gör nu är viktigt för långsiktighet i ägarprofilen. Är det inte lönsamt att vara ägare vill till slut ingen ta det ansvaret, och det bästa sättet är att alla på arbetarsidan också är på ägarsidan, säger Håkan Hellström.

Erbjudandet gäller alla som på ett eller annat sätt är knutna till Svensk Fastighetsförmedling – från franchisetagare och marknadschefer till mäklare och mäklarassistenter. Egna som anställda. Det rör sig enligt Håkan Hellström om cirka 1400 personer.

– Vi kallar det anknutna personer, det inkluderar styrelsemedlemmar, försäljningschefer, visningsvärdar och så vidare.

Vad kommer det att kosta?
– Som ett publikt aktiebolag har vi gjort ett prospekt med en emissionskurs om 145 kronor per aktie där man måste köpa minst tio. Så för 1450 kronor äger man tio aktier i Översta Förmedlingsbolaget AB, Öfab. Eller, faktum är att vi har ett erbjudande nu som säger att de första tio aktierna kostar 100 kronor per styck. Vi bjuder ut drygt 170 000 aktier på detta sätt, och alla bokar upp sig på hur många aktier man vill köpa. Blir det övertecknat fördelas de på demokratiska villkor, det vill säga att alla som anmält sig först får tio aktier och sedan tar vi en runda till, tills alla fått så många de vill ha eller de är slut. Ingen kan köpa aktier för tolv miljoner själv. Tanken är att verkligen alla som vill kan bli delägare.

Därpå blir det vanlig aktiehandel en gång i månaden utom juli, förklarar Håkan Hellström. Den som vill sälja får tala om för hur mycket, den som vill köpa får meddela vad de vill betala.

Varför Översta Förmedlingsbolaget och inte Svensk Fastighetsförmedling direkt?
– Helt enkelt för att Öfab är högst i topp och har helikopterperspektivet. Det är det bolaget som äger 51 procent i Direkto, lite i Hemnet och i den spanska utlandssatsningen. Alla nya strategiska förvärv görs där, och alla övergripande strategiska frågor tas på de stämmorna. Om vi bara hade sålt aktier i Svensk Fastighetsförmedling kanske det hade suttit ett annat gäng med en annan agenda ovanför.

Hur mycket makt får man?
– Som i alla aktiebolag skulle jag säga att makten ligger i att få insyn och inflytande genom att alla har en röst. Att man vet vad som händer, får rapporterna, man kan som aktieägare kontakta styrelseordföranden och säga att nu får du hålla i hatten – det är bolagsstämma och jag kommer att ha synpunkter… Den dynamiken är makt. Rent röstningsmässigt kommer det att vara nästan 1,2 miljoner aktier, så det är klart, att äga tio av dem ger inte majoritet.

Håkan Hellström konstaterar att det naturligtvis finns vissa begränsningsregler, så att en eller två personer inte plötsligt kan ta över, något som riggades redan från början för fem år sedan.

– Vi har fyllt 83 år och hoppas vara Sveriges starkaste varumärke om ytterligare 83 år, och då duger det inte med snabba kast. Vi har ett långsiktigt tänkande som gäller också våra kunder och det bästa för dem – de ska känna sig trygga med oss och deras barnbarn ska göra det också.

Varför gör ni det här just nu?
– Ekonomisk stabilitet är jätteviktigt. Strukturen vi har byggt upp med olika styrelser i Öfab och Svenskfast som har olika inriktning – i Översta Förmedlingsbolaget tänker vi övergripande, i Svensk Fastighetsförmedling tänker vi på affärsverksamheten renodlat mäkleri. Strukturen var det viktigaste kriteriet i att tiden var mogen nu. Man måste känna trygghet i att kunna stå upp som jag gjorde i fredags med vd Liza Nyberg och säga att det här är bra, det kan vi stolt stå för, det har tagit fem år och det är inget hastverk.

Vad händer om man tackar nej?
– Ingenting! Business as usual. Och om den som tackar nej nu ångrar sig i augusti kan man handla då istället. Nyemissionen stänger 30 november och efter det är den här handeln öppen för alla anknutna personer oavsett om de äger aktier eller inte.