Om mäklarnas prognos stämmer kommer årets tre sista månader präglas av stigande priser, oförändrat utbud och fortsatt efterfrågan.
Det visar SBAB:s Mäklarbarometer.

BILD: SBAB

Prognosen är mer positiv än den var inför tredje kvartalet, men det råder vissa geografiska skillnader. Bostadsrätter förutspås oförändrade i Stockholm, oförändrade eller stigande i Göteborg och stigande i Malmö. Vad gäller villor tror fler på stigande priser i alla tre regionerna. Väldigt få tror på en nedgång inom något av segmenten.

– Fastighetsmäklarnas prognos över sista kvartalet indikerar att bostadsmarknaden fortfarande står stark. Att villapriserna bedöms få en starkare utveckling än bostadsrätterna kan ha flera förklaringar. En kan vara utbudet. Det finns inte lika många villor som bostadsrätter på marknaden, och när efterfrågan överstiger utbudet leder det till stigande priser, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, i en kommentar.

Hon menar att mäklarna vittnar om att allt fler söker sig längre ut från stadskärnan som en följd av coronan och att fler vill ha egen tomt med gräsmatta.

– Det kan bidra till att priserna på småhus ökar.

KÄLLA: Mäklarbarometern/SBAB