Storstäderna hänger inte med i hållbarhetsutvecklingen.
Det konstateras i Samhällsbarometern 2020, där svenskarna fått sätta betyg på sina städer och både Stockholm och Göteborg hamnar i bottenskiktet.

Lund – bäst i test. BILD: Kennet Ruona

Det är konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur som har tagit reda på hållbarheten i Sveriges tolv största städer, bland annat vad gäller kollektivtrafik, kommunaktivitet och det lokala näringslivet. Generellt är fler positiva än negativa, och mest positiva är man i Lund där sju av tio anser sin stad hållbar.

Bland det Lundaborna uppskattar är att staden är smidig att ta sig runt både till fots, med cykel och med kollektivtrafik varför det blir lättare att ställa bilden. De anser att staden är välplanerad och trygg, och 84 procent att den är vacker.

Sämst betyg får Göteborg där bara 48 procent är nöjda med hållbarheten och ännu färre anser att kommunen jobbar för att förbättra det.

– Hållbarhet är mångsidigt och utvecklingen går snabbt. Det är tydligt att våra största städer inte riktigt hänger med inom alla aspekter, varken Göteborg eller Stockholm har lyckats driva initiativ som gett större avtryck och engagemang bos medborgarna. De har misslyckats med att samla alla de aktörer som krävs för att skapa mer hållbara städer, säger Amanda Tevell, hållbarhetsstrateg på PE i en kommentar till undersökningen.

Läs hela rapporten här.

KÄLLA: Samhällsbarometern/PE