Mäklarna förutspår att förändrade bostadsideal blir en effekt av coronan också i ett längre perspektiv.
Det visar senaste Mäklarbarometern.

BILD: Husman Hagberg

Det kan konstateras att trenden är starkast i Stockholm, även om en majoritet i samtliga tre storstadsområden tror på förändringar av något slag. 42 procent av Stockholmsmäklarna tror att fler söker sig längre ut från stadskärnan, och 27 procent tror att stora tomter blir mer attraktiva.

Göteborg är staden där flest tror att det förblir som det är, 41 procent ser ingen skillnad i kommande bostadsideal.

– Jag kan tänka mig att många upplever att de bor för litet efter en lång period där vi vistats mer i våra hem. För att ha råd att bo större kommer förmodligen många söka sig längre ut, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, i en kommentar till undersökningen.

Hon tror också att en större tomt kommer att bli attraktiv efter att många tillbringat sin semester i år på hemmaplan, kanske en med pool och grillplats.

Mäklarna nämner i sina öppna svar också saker som ökad efterfrågan på extra rum och att fler vill satsa på boendet genom renoveringar. De tror på en högre betalningsvilja eftersom man kommer att vistas mer i bostaden.

– Jag tror att mäklarnas prognos för framtiden grundar sig i något de redan sett förändras och som bedöms förstärkas framöver. Det ska bli intressant att se om det slår in, men det finns samtidigt ett begränsat antal stora tomter runt våra storstäder, och utbudet av småhus är litet, säger Claudia Wörmann.